سر راه می شینم 

حرمو می بینم

دستای سردم رو 

میذارم رو سینم

یه سلام از آقا 

یه جواب از نوکر

میدونی مشتاقی 

برده خواب از نوکر

برا من نیازه حسین 

زندگیمو میسازه حسین

آخ دو رکعت نماز حرم 

اعجازه حسین

نیازم به نازه حسین 

من دیدم چاره سازه حسین

تربتش تنها راه شفاست

اعجازه حسین

مرحمت کن خدای حسین

من بمیرم برای حسین 

مرحمت خدای حسین 

من بمیرم برای حسین 

همه گفتن میگم

یه حسین من میگم 

تو بخوای اسمت رو 

دم مردن میگم 

دل آدم سیر از 

همه دنیا میشه 

تو میای و چشمام

به چشات وا میشه

بهشتم جمال حسین 

دست خوب و زلال حسین

آرزومه یه روز برسم 

به وصال حسین 

مسیر کمال حسین

روی سینم مدال حسین

بعد مرگم بگید که رسید 

به وصال حسین 

مرحمت کن خدای حسین 

من بمیرم برای حسین 

مرحمت کن خدای حسین

من بمیرم برای حسینمطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش