ذکر فاطمه به آوای جلی؛ یاعلی حیدر

بسته با مولا عهدی ازلی؛ یاعلی حیدر

گفت: همه گوش به فرمان ولی؛ یاعلی حیدر

گفت: علی! فقط تو خیرالعَمَلی؛ یاعلی حیدر

 

فریاد شیعه به امر مادر؛ یاحیدر۲

آوای آماده‌باشِ لشکر؛ یاحیدر۲

ذکر دسته‌جمعیِ هر سنگر؛ یاحیدر۲

ذکر وقتِ گذر از هر معبر؛ یاحیدر۲مطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش