بسم الله النور

توسلوا بالزهراء واطمئنوا

اسم اعظم اسم بانو

این توسل مجربه این توسل مقدسه

باور کن صدای ما به خونه مولا به قنوت زهرا می رسه

اطمینان کن به نگاهش

اطمینان کن به دعاش

بگو بی بی جان دعاگومون باش

توسلوا بالزهرا واطمئنوا

اسم اعظم اسم بانو

باز از راه دور بسم الله نور

می خونم وقتی دلم می زنه شور

بسم الله بسم الله بسم الله نور

ترک سر کن به هواش

جان و دل کن به فداش

بگو بی بی جان دعاگومون باش

با نگاه تو ای مادر زیبا شد چه تقدیرم

باور کن که من واسه دو تا نور عینت

حسن و حسینت می میرم

توسلوا بالکریم واطمئنوا

ای حسن جان ذکر بانو

توسلوا بالعطشان واطمئنوا

ای حسین جان ذکر بانو

بسم الله النورمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش