روزم سیاه شده مثل شام عزا

کسی نیومده منم و بچه ها

نماز آخره که می خونیم برات

اللهم لا نعلم منها الا خیرا

دیدی چه جوری زهرامو کشتن آه از دنیا

من خونه خراب می شم با این غم برگرد زهرا

ای دنیا می بینی دنیام از دستم رفت

زانو هام بی جونه زهرام از دستم رفت

زهرام از دستم رفت

مگه قرار نبود بمونی پیش ما

خوشی حیدر رو نمی خوان خیلی ها

برا همین سه بار زدنت بی هوا

زخمایی رو که پنهون می کردی دیدم زهرا

خیلی به تو زحمت دادم خیلی نه سال اما

اللهم لا نعلم منها الا خیرا

تنهای تنهام و مأوام از دستم رفت

چشمام تار می بینه زهرام از دستم رفت

زهرام از دستم رفتمطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش