همه مادر دارن من ندارم
سایه ی سر دارن من ندارم
همه می گن زهرا سیلی خورده
همه باور دارن من ندارم
مگه کسی دلش میاد دست روی مادرم بلند کنه
حالا بابام با چه دلی تنهایی عشقشو کفن کنه
رو سر این خونه بارونه
دل علی خونه بارونه
چشمای خیس ما مهمونه بارونه
آه و واویلا واویلا واویلا واویلا ....
همه طاقت دارن من ندارم
خواب راحت دارن من ندارم
راحت از زخمای پهلو می گن
انگار عادت دارن من ندارم
چه جور دلم میاد بگم چشمای مادرم شده کبود
تو کوچه ها داد می زدم کمک کنید ولی کسی نبود
بغض گلوی من پنهونه
کی حال و روزم رو می دونه
همه اینا یادم می مونه بارونه
آه و واویلا واویلا واویلا واویلا ........مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش