این روزها که کشورمان غرق ماتم است

نام حسین بر همه عالم مُقَدم است

با من بیا به خیمه ی دیوانگان دوست

آنجا که عشق نام یدالله اعظم است

بر کشتیِ نجات حسینی سوار شو

او ناخدای کارکُشته ی بنیاد خاتم است

بهتر که در دلت غم ارباب ما بُوَد

وقتی که سرنوشت زمانه فقط غم است

آزادگی کنار شقاوت نمیشود

زیرا که این شریف ترین وجه آدم است

شب میرود طلوع سحر میرسد ولی

ای خوش بحال هر که در این خانه مَحرم است

آدم که از بهشت برون شد به گریه گفت

آقا بهشت بی گُل رویت جهنم است

دیگر چگونه لاف کرم میزنند خلق

وقتی گدای اولتان شخص حاتم استمطالب مرتبط

آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش