بی بی جان به خدا به لطف تو مدیونم


بی بی جان پای نوکری تو میمونم


بی بی جان بذار تا همه بگن دیوونم


بی بی جان تو کریمه ای و من بیچاره


بی بی جان این گدا فقط شما رو داره


قرار قلب زارم حضرت معصومه


فقط تویی دلدارم مادرم حضرت معصومه


خدایی دوست دارم مادرم حضرت معصومه


ای مادرم یا زهرا مادرم حضرت معصومه


بی بی جان تو دوای بدترین دردایی


بی بی جان تو مثال حضرت زهرایی


بی بی جان تو قرار این دل شیدایی


بی بی جان به تو و به برادرت محتاجم


من مثل موجیم که بین این امواجم


شبهای حرمت میشه شب معراجم


زیارت رویامه حضرت معصومه


بهشت این دنیامه حضرت معصومه


برادرت تو مولامه حضرت معصومه


بی بی جان با شما ردیف کار و بارم


بی بی جان میدوین که تشنه دیدارم


بی بی جان همه زندگیمو از تو دارم


بی بی جان تو عزیزحضرت سلطانی


بی بی جان تو شکوه قطره بارانی


بی بی جان تو پناه مردم ایرانی


تو عمه ساداتی حضرت معصومه


تو باب هر حاجاتی حضرت معصومه


تو قبله طارعاتی محضرت معصومه
مطالب مرتبط

توی شبهای تنهاییم
توی شبهای تنهاییم

شنبه, 21 اسفند 1400

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش