قرار بود بیایی کبوترش باشی

دوباره آیینه ای دربرابرش باشی

نه اینکه پر بکشی و به شهر او نرسی

میان راه پرستوی پرپرش باشی

مدینه شهر غریبی برای فاطمه هاست

نخواست گمشده ای مثل مادرش باشی
مطالب مرتبط