مادرم بیمار است در چرا شعله ور است

چه کسی پشت در است

خانه و آتش و دود مادرم پشت در است

آتش کینه به پرهای کبوتر مزنید

نمک اینقدر به زخم دل حیدر نزنید

مادرم رفتنی است مطالب مرتبط

کجاست زنده دلی کاملی
کجاست زنده دلی کاملی

یک شنبه, 12 تیر 1401

پخش
بار دگر ، به بارگهت بار من فتاد
بار دگر ، به بارگهت بار من فتاد

سه شنبه, 31 خرداد 1401

پخش
روضه شب هشتم محرم 98
روضه شب هشتم محرم 98

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
روضه حضرت رقیه (س)
روضه حضرت رقیه (س)

سه شنبه, 03 مهر 1397

پخش