تا کی به تو از دور سلامی برسانم

از تو خبری نیست برادر نگرانم

جان بی تو به لب آمده ای پاره جانم

دلگیرم از این شهر روا نیست بمانم

برادر نگرانم برادر نگرانم
مطالب مرتبط

از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
ضرر کردم
ضرر کردم

جمعه, 14 مرداد 1401

پخش