آسمان‌ها بین دستانت

ملائک تحت فرمانت

رسل در ظلّ ایوانت

فدای شأن پنهانت

 

منم بیدل؛ تویی دلبر

منم بنده؛ تویی سرور

منم سرباز؛ تویی رهبر

تویی حیدر؛ تویی حیدر

 

به قربان حسین‌جانت

اباالفضل، جان به قربانت

 

امامت هست پابستت

تمام هست از هستت

چه اعجازی‌ست در دستت

قیامت ضربه‌ی شصتت

 

تو عاری از عدم هستی

امیر باکرم هستی

تو که صاحب‌علم هستی

مدافع حرم هستی

 

به قربان حسین‌جانت

اباالفضل، جان به قربانت

 

تو از اسرار مستوری

تو از اوصاف ما دوری

ماهی! نور علی نوری

خودت شعری؛ خودت شوری

 

امیر بی‌قرینی تو

فدای شاه دینی تو

مولا، حبل‌المتینی تو

یل امّ‌البنینی تو

 

عجب سقّا و سرداری

عجب میر و علمداری

عجب عشقی؛ عجب یاری

نگاه حیدری داری

 

به قربان حسین‌جانت

اباالفضل، جان به قربانتمطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش