دل دریا رو خون کردی تو ای سقای تشنه

دیگه من روضه میخونم با این لب های تشنه

بمیرم علم افتاد رو زمین خواهرم افتاد

گمونم مادرم عباس به کنار تو بوده

دیدی حالا میگفتم من رخ زهرا کبوده

دل من بی قراره شده مشک تو پاره

دیگه بین قول و زنجیر میره زینب اسارت

دیگه گوشواره و خلخال و معجر میشه غارت

امون از دل زینب داغ تو قاتل زینبمطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش