ای به حرم هدیه ی پروردگار

بهر کرم واسطه ی کردگار 

ای دلت از غیر تولی جدا

صاحب اجلال  کنیز خدا

ای ز ازل منتسب مصطفی 

تا به ابد منتخب مرتضی 

یار علی بوده ای از دیرباز 

ساخته ای فاطمه را سر فراز 

مرتبتت مادری ماهتاب 

منزلتت همسری آفتاب 

کیست شود فاطمه را جانشین

همچو تو ای حضرت ام البنینمطالب مرتبط

بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش