صدا زد اخا ادرک اخا

حسین جان حسین جان ...

الهی بمیرم که ام البنبن

شده آسمونش بدون قمر

شده وقت پیری بدون عصا

بمیرم که دیگه نداره پسر

واویلا واویلا ...مطالب مرتبط