شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

حاج محمود کریمی

بیشتر

ها علىٌّ بشر كيف بشر


ربه فيه تجلى و ظهر (1)


مانده عالم همه در حیرت تو


که بشر میشود این گونه مگر


علة الكون و لولاه لما


كان للعالم عين و اثر (2)


حبه مبدء خلد و نعیم


بغضه منشاء نار و سقر (3)


من له صاحبة كالزهراء


او سليل كشبير و شبر (4)


فلك فى فلك فيه نجوم


صدف فى صدف فيه درر (5)


در دل شیعه‌ی خود کرده نظر


ها علی و بشر کیف بشر


جلوه ی نور رخت شمس و قمر


خاک نعلین علی در و گهر


قمرت را فلک مشتری است


نجفت خانه‌ی مادری است


تو سرا پا وجودت ز رسول


و محمد خودش حیدری است


همه مستیم خم و باده علی


یم رحمت بود یاد علی


به نبی گفته حبریل امین


که الا یا نبی ناد علی
مطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش