مدح | ای آنکه زیباترز پرواز نسیمی

حاج منصور ارضی

بیشتر

ای آنکه زیباترز پرواز نسیمی

با خاک زیر پای خود هستی صمیمی

مثل حسن تفسیر ذکر یاکریمی

مشهور در عالم به شاه عبدالعظیمی

بوی حسن می آید از صحن و سرایت
مطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
اَللّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضانَ
اَللّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضانَ

یک شنبه, 15 فروردین 1400

پخش