عباس من

مادر فدای تو 

به قربون 

قد و بالای تو

پیرم کرده 

غم دستای تو 

عباس من 

عباس من 

ماه شب تارم 

چی به سرت 

اومد علمدارم 

خوردی زمین 

سپه سالارم

عباس من

 مطالب مرتبط

حسین آقام آقام آقام
حسین آقام آقام آقام

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش