دانلود نماهنگ پدرانه سید جواد پرئی

وقتی به دنیا اومدم

احساس کردم با خودم

بدون اینکه من بخوام 

انگار عاشقت شدم 

دلم رفت 

شنیدم اسمتو بین اذون

دلم رفت 

آوردم اسمتو روی زبون 

دلم رفت 

از اینجا تا هفت آسمون

خوشبختی یعنی 

تو قلب من باشی

من با تو باشم 

هر جای این دنیا 

وقتی افتادم

بگیری دستامو

خوشبختی یعنی

صدات کنم بابا 

علی بابا علی بابا علی بابا

علی بابا علی بابا علی بابا

همیشه قبل هر قدم 

خدا رو راضی میکنی

شنیدم از تو قصه ها

یتیم نوازی میکنی

دلم نیست 

با اونی که تو رو دوست نداره

دلم نیست

با نسیمی که عطرت نیاره 

باهاتم 

از آسمون اگه سنگ ببره 

خوشبختی یعنی 

تو قلب من باشی

من با تو باشم 

هر جای این دنیا 

وقتی افتادم

بگیری دستامو

خوشبختی یعنی

صدات کنم بابا 

علی بابا علی بابا علی بابا

علی بابا علی بابا علی بابا
مطالب مرتبط