با من چه کردی ای ساقی

دیوانه و خرابم من

پیمانه ام پُر از نورو

مست ابوترابم من

جبریل آورد تحفه ات روز اُحد

که ای شیر خدا، بگیر شمشیر خدا

علی، علی یا مولا علی، علی یا مولا

من خسته مانده در راهو

آماج تیر تکفیرم

ای ربَّنا و تکبیرم

ای دست تو یداله و

در دست توست زنجیرم

علی، علی یا مولا علی، علی یا مولا

ماهی تو، که بر بام شُکوه آمده است

آئینه، ز حُسنت به ستوه آمده است

خورشید اگر گرم تماشای تو نیست

دلگیر مشو، ز پشت کوه آمده است

علی، علی یا مولا علی، علی یا مولا

سر مستم و سبک بارم

تا با تو هستم ای یارم

تو در جوار حقّ و من

در سینه ام تو را دارم

عشقت دل مرا برده

تا بینهایت بالا

ای دست من به دامانت

یا مرتضی علی مولا

علی، علی یا مولا علی، علی یا مولا

نور ملک از جبین تابنده ی اوست

سرداری کائنات زیبنده ی اوست

در وصف علی بس که بُوَد دست خدا

در وصف خدا، بس که علی بنده ی اوست

علی، علی یا مولا علی، علی یا مولا

تفسیر قُل هُوَ اللهُ

معنای لَم یَلِد هستی

مولای ما سِوَللهُ

چون ذات حق، اَحد هستی

علی، علی یا مولا علی، علی یا مولا

بر پا ست نهادِ آسمان ها ز علی

نسبت دارد خروش دریا به علی

از خوف خدا اگر نبود می گفتم

لا حول ولا قوة الا بعلی

علی، علی یا مولا علی، علی یا مولامطالب مرتبط