حیدریُ و دلِ منو میبریُ و

سایۀ رویِ سریُ و آقایِ منی

نوکرمُ و پسرِ گنهکارمُ و

از شما نسب دارمُ و بابایِ منی

 

منی که رو به کعبه بودم

برایِ هر وعده نمازم

شد ایوون طلایی ت آقا

روحِ همه راز و نیازم

 

دینم علی ، عشقِ تویِ سینه م علی

خدا رو می بینم علی ، تو حرمِ تو

جونم علی ، ای سر و سامونم علی

همیشه میمونم علی ، پا عَلم تو 

 

حیدریُ و دلِ منو میبریُ و

سایۀ رویِ سریُ و آقایِ منی

نوکرمُ و پسرِ گنهکارمُ و

از شما نسب دارمُ و بابایِ منی

 

هر خونه یه صاحبی داره

صاحبِ خونۀ خدایی

کعبه به دورِ تو میگرده

یکی یه دونۀ خدایی

 

ساده بگم ، بدونِ تو من میمیرم

به جون حسن میمیرم ، بی تو میمیرم

جونِ حسین ، خون به دلِ دل نکنی

دستِ منو ول نکنی ، بی تو میمیرم

 

حیدریُ و دلِ منو میبریُ و

سایه ی رویِ سریُ و آقایِ منی

نوکرمُ و پسرِ گنهکارمُ و

از شما نسب دارمُ و بابایِ منیمطالب مرتبط