در این میخونه/ روی همه که وا نیست

شنیدم که جای/ هر بی سر و پا نیست

حالا که میخونه/ جای منه گدا نیست

 

فریاد میزنم علی علی علی علی

داد میزنم علی علی علی علی۲

علی علی علی علی

 

به قلبم گفتم که/ کبوتر حرم باش

خاطره ی نجف/ امشبو تو سرم باش

بهترین رویای/ اول و آخرم باش

 

نباء العظیم علی علی علی علی

انت الکریم علی علی علی علی۲

فریاد میزنم...

علی علی علی علی

 

خونه ی خدا هم/ عزت داره از تو

عتاب و عقابم/ لذت داره از تو

من عبد ناچیزم/ اما در عوض تو

 

امیر عالمی علی علی علی علی

آمالمی علی علی علی علی

فریاد میزنم...

علی علی علی علیمطالب مرتبط