هزار بار به عشق تو آتیش بگیرم
 
 خاکسترم تو آسمونا مینویسه
 
 علی مولا مولا
 
 اگه تو محشر بپرسن از اسم امیرم
 
 رو پیشونیم خدا با دست مرتضی با خط زهرا مینویسه
 
 علی مولا مولا
 
 منی که یک عمر مرید امیر غدیرم
 
 خونم یه روز به روی خاکا مینویسه
 
 علی مولا مولا
 
 منی که حلقه بگوش و غلام و اسیرم
 
 بر روی حلقه دست مولا مینویسه
 
 علی مولا مولا
 
 در کعبه ولادت حیدر
 
 در مسجد شهادت حیدر
 
 بر ماه هم ارادت مولا
 
 بر عالم سیادت حیدر
 
 علی مولا مولا
 
 در روحم امامت حیدر
 
 در جانم قیامت حیدر
 
 در محشر بدوش ابوالفضل
 
 می آید علامت حیدرمطالب مرتبط