کسی نمیرسه هرگز به والله - به پای ابالفضل

شنیدنیه توی قلب لشکر - صدای ابالفضل

پا به رکاب میزنه با اقتدار - میره تا شریعه

وان یکاد میخونه رقیه - برای ابالفضل

 

لشکر محو چشمای ابالفضله - ای جانم

دریا زیر پاهای ابالفضله - ای جانم

قدم میزنه از میمن تا میسر - الله اکبر

قدرت تو دستای ابالفضله - ای جانم

 

سپهداره

جهانگیر و جهانداره

که از حیدر کرار نصب داره

برای دشمن حسین غضب داره

بدون شمشير و زره توی میدون

بابا نحوه ی جنگش العجب داره

 

یاابالفضل

- - - - - - - - -

مثال ساعقه میمونه خشم - جناب ابالفضل

هزار بوسه زند دشمنش بر - رکاب ابالفضل

به یاد تشنگی اهل خیمه - به یاد رقیه

برای لشکر شمر ستمگر - عذاب ابالفضل

 

مثل قرص ماه میمونه روی مرکب - ای جانم

تکبیر میگه و میگه زیر لب زینب - ای جانم

استاد جنگه تن به تن عباس - الله اکبر

زیر پایش صد یل مثال مرحب - ای جانم

 

چه بی باکه

یه وقتا که غضب ناکه

مثال شیر درنده خطرناکه

تو میدون انقدر سر میزنه تاکه

عدو دستور عقب نشینی میده

بابا این پسر خواجه ی لولاکه

 

یاابالفضلمطالب مرتبط

تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
رحمت واسعه ای
رحمت واسعه ای

پنج شنبه, 08 دی 1401

پخش