حک شده روی دل زارم

سیدتی  یا زینب 

من بدم اما دوست دارم

سیدتی یا زینب

معنی عشق و وفا 

سیدتی یا زینب 

هم بطول هم مرتضی هستی 

سیدتی یا زینب 

یه دنیا نوکر او دخیل معجر او 

حسین دلبر او یا زینب

مددی زینب ...

سیدتی یا زینبمطالب مرتبط

مدیون إلک (حسین خیرالدین)
مدیون إلک (حسین خیرالدین)

پنج شنبه, 19 مرداد 1402

پخش
بابا رضا (روح الله رحیمیان)
بابا رضا (روح الله رحیمیان)

پنج شنبه, 28 اردیبهشت 1402

پخش
آستان حُسن محمد علی کریمخانی
آستان حُسن محمد علی کریمخانی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش