نام ام البنین که می آید

دل آدم قرار میگیرد

اسم او را اگر صدا کردی

مطمئن باش کار میگیرد

خرجی سال من از این خانس

آمدم در پناه ام بنین 

آه رد خور ندارد این سوگندمطالب مرتبط

بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش