تا مشکتو تو آب زدی

موجای دریا شد آروم

تا رو به ساحل اومدی

بغضی نشست توی گلوم

همون دم بود غربت دنیا شد نصیبم

رو لب گل کرد ناله های ام من یجیبم

بلند شو بنگر که شمشیرا رو کشیدن

آخه میدونن بدون تو من غریبم

ابا الفضل … ابا الفضل … ابا الفضل

وقتی داره به فرق تو

عمود آهن میخوره

قبل چشای با وفات

تیر به دل من میخوره

صدای زخمیت برای من دلنشینه

گرفتم دستای زیباتو روی سینه

پاشو ببین مادرمون اومد عیادت

گرفته کل شریعه بوی مدینه

ابا الفضل … ابا الفضل … ابا الفضل

دشمن با داغ اکبرم

آتیش زده بر جیگرم

حالا شکسته با غمت

مثل سر تو کمرم

روی قلبم دیگه این زخم غم میمونه

کمرم دیگه مثل مادر خم میمونه

می دونی چه فکری می سوزونه دلم رو

تو این فکرم خواهرم بی محرم میمونه

ابا الفضل … ابا الفضل … ابا الفضل

پاشو ببین توی حرم

عزاخونه به پاشده

تا آرزوی کوفیا

با کشتنت روا شده

بدون تو توی هر خیمه پا می ذارن

رد پاهاشونو تو آتش جا می ذارن

دیگه زینب دستاشو روی سر می گیره

پیش چشماش داغمو رو دلها می ذارنمطالب مرتبط

کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش