گریه میکنه یه مادر مرثیه خون

داره با رباب گهواره رو میده تکون

 

گریه میکنه وقتی که مشنوه حرم

ناله میزدن به خیمه ها اب برسون

 

تشنه کنار دریا آبی نخوردی آخر

تو سربلندم کردی شرم حلالت مادر

 

یوماه یوماه آب از خجالت تو اب شد

یوماه یوماه مشکت شرمنده رباب شدمطالب مرتبط

مدح
مدح

یک شنبه, 15 تیر 1399

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش