خون علی توی رگات بود هیبت حسن تو نگات بود

دعای عزیزای زهرا همیشه پشت و پنات بود

 

چطوری تونستن پسرم با تو روبرو شن برام سوال

چطوری تونستن بزنن مشک تو رو مادر آخه محال

 

چطوری تونستن نذارن که ببری آبو برا سه سال

چطوری تونستن پسرم با تو روبرو شن برام سوال

 

شاید شدی علقمه تنها افتاد دستت روی خاکا

شاید دورت رو گرفتن مادر موندی تک و تنها

 

وَیلی وَیلی عَلی شِبلی

 

راه علی مقصد و راهت غیرت علی تو نگاهت

به فدای قدِ رشیدت به فدای روی ماهت

 

چطوری تونستن پسرم راهتو به سمت حرم ببندن

چطوری تونستن پسرم به بارون اشکای تو بخندن

 

تو رو زدن و با زدنت دل حرمو انگار از جا کندن

شاید نرفتی که بجنگی رفتی یه کمی آب بیاری

 

شاید گریه ی مشکو دیدن دیدین تو هم داری میباری

وَیلی وَیلی عَلی شِبلی

 

ای پسر و وارث حیدر وارث خصائص حیدر

تو دلاوری و شجاعت کوه غیرت مثه حیدر

 

چطوری تونستن پسرم داغتو رو قلب حسین بذارن

چطوری تونستن پسرم نگاشونو از خیمه برندارن

 

چطوری تونستن پسرم برای جسارت هجوم بیارن

شاید توو علقمه موندی حتماً خیلی غصه خوردی

 

رفتی خیمه هارو آخر دست بی کسی سپردی

وَیلی وَیلی عَلی شِبلیمطالب مرتبط

من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
مدح
مدح

یک شنبه, 15 تیر 1399

پخش