صحنت مدینه؛مکه؛نجف؛کربلای ماست

یعنی تمام هستی ما مشهدالرضاست

آقا تو را به گل پسرت دلبرت جواد 

آقا تو را قسم به علی اکبرت جواد 

آقا تو را به ناله ی اجداد خسته ات

آقا تو را به مادر پهلو شکسته ات

بی شک همیشه روزی ما را تو میدهی 

یعنی برات کرب و بلا را تو میدهی
مطالب مرتبط

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401