نفس ما هر چه جوانی میکند یار با ما مهربانی میکند

قدر دانش نیستم اما کریم از گدایش قدردانی میکند 

میهمانم در حریمی که از آن شخص سلطان میزبانی میکند 

چل چراغ صحن شاهنشاه طوس عرش را رنگین کمانی میکند

هی به قربان جوانش میرود زائری شیرین زبانی میکند 

فصل فصل گرد گیری از دل است ذکر او خانه تکانی میکند 

هم مسیحا کفش دارش میشود هم سلیمان کفش داری میکند

 مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش