بازم به عشق زهرا بگو با مولا با قلب شيدا
 مدد يا رسول الله
 سعادت نتيجه ي هدايته هدايت توي راه نبوته نبوت با تاييد ولايته
 محبت تو کلام پيمبره عنايت تو مرام پيمبره قيامت تو قيام پيمبره
 بازم به عشق زهرا بگو با مولا با قلب شيدا
 مدد يا رسول الله
 بعثت و خبر رسالت و روايت قصه اي تو آخرين ورق شد
 اولين نشونه ي عشق دين ترانه ي بسم ربک الذي خلق شد
 بازم به عشق زهرا بگو با مولا با قلب شيدا
 مدد يا رسول الله
 ****
 قدمهاش رو شونه ي جبرئيلِ نفسهاش تو نفس اسرافيلِ با چشماش که قاتل عزرائيلِ
 نگاهش نشونه ي دلبريه نشونش تاج سر سروريه تو قلبش ولايت حيدريه
 بازم به عشق زهرا بگو با مولا با قلب شيدا
 مدد يا رسول الله
 اين کريم صاحب خُلق عظيم که با صدا کردنش ديگه نمي مونه غم
 مستم و خاليِ دو دستمو مي کنه کرم به اين دلم رسول اعظم
 بازم به عشق زهرا بگو با مولا با قلب شيدا
 مدد يا رسول الله
 ****
 معجزه شده کار ابوذرش صاعقه نظاره ي برادرش فاطمه شده به جاي مادرش
 تو قلبم حرارت بي حدشِ آرزوم زيارت مرقدشِ روبروم تمثال گنبدشِ
 بازم به عشق زهرا بگو با مولا با قلب شيدا
 مدد يا رسول الله
 مي مونه دلاي ما ديوونه براي زيارتش هميشه بي قرارم
 پاي اون براي ويزاي اون اگه بده رخصتم قرار جون ميذارم
 بازم به عشق زهرا بگو با مولا با قلب شيدا
 مدد يا رسول اللهمطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش