سرم چه قابل خاک تو سر کجا تو کجا؟

گهـر بـه پـات بریزم گهر کجا تو کجا؟ 

تو آفتـاب جهـانی قمـر کجـا تو کجا؟ 

فراتر از بشـر استـی بشر کجا تو کجا؟ 

 

تـو سـرو بـاغ هـدایت حدیقۀ یاسی 

تو یک حسین ز پا تا به سر تو عبّاسی 

 

****

 

قیام توست قیامت، قیـامتت نازم 

مرام توست کرامت، کرامتت نازم 

پیِ امــامِ امامت، امــامتت نازم 

به هر دلیت اقامت، اقامتت نازم 

 

!چراغ و چشم ولایت گل و گلاب علی 

!مـه دو فاطمـه، بیـن دو آفتاب علی 

 

تو خیل هاشمیان را ستارۀ سحـری 

تو آفتاب جهانی، که گفته تو قمری 

علیـت بـاب و عزیــز دل پیـامبری 

به مرتضی پسری و به عالمی پدری 

 

چنـان ز کـام تو آب حیات می‌جوشد 

که خضر از لب خشکت گلاب می‌نوشد 

 

****

 

تـو مـاه امّ‌‌بنینـی، بنیـن به قربانت 

تمام خلـق زمـان و زمین به قربانت 

ملک، بشر ز یسار و یمین به قربانت 

تمام هستـیِ هست‌آفرین به قربانت 

 

ز دست‌هـای تو گلبوسۀ علی روید 

همان سزد که ولی اللّهت ولی گوید 

 

مـزار تــوست چــراغ دل مسلمــان‌ها 

به حضــرتت متــوسل شوند سلمـان‌ها 

کم است اگر چه شود خاک زائرت جان‌ها 

مقــام تـوست فراتــر ز وهــم انسان‌ها 

 

جلالت تو کجا ما کجا؟ «بنفسی انت» 

امـام گفت تو را «یا اخا بنفسی انت»مطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش