چه شهد و عسلی

چه شکر در شکری

چه در و گوهری 

چه قمر در قمری 

چه فرخنده شبی 

چه مبارک سحری 

میخنده خدا 

به شادی شاه لا فتی

که اومده ماه کربلا

فرشته ها میگن یک صدا

به این قد و بالا مرحبامطالب مرتبط

ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش