قمر ای عشق قمر ای جان

قمر ای نور یل میدان 

بچه شیر شاه مردان 

یا اباالفضل سنه قوربان 

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو 

جز اباالفضل علمدار دگر هیچ مگو
مطالب مرتبط

نم بارون حرم
نم بارون حرم

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
من مجنون و دیوانه ی حسینم
من مجنون و دیوانه ی حسینم

پنج شنبه, 29 تیر 1402

پخش