ام البنین چه پسری آوردی

ام البنین چه قمری آوردی 

جبریل رسیده پیغام بهت داد 

عباس آوردی آی دست مریزاد

اهلا اهلا نور لم یزلی 

جانم جانم عباس بن علی

اهلا اهلا نور لم یزلی 

جانم جانم عباس بن علی

آقایی که کرامت دائمه

قمر منیر بنی هاشمه 

نور چشای بی بی ام البنین 

برادر پسرای فاطمه مطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش