آمدم دنیا برای دیدن روی علی

تا بیفتم من به خاک نعلین علی

اینکه من از چه آفریده شدم

علتش هست خاک پای علی

صد هزار آفتاب میریزد با تکان خوردن عبای علی 

جان سائل چه ارزشی دارد پیغمبران فدای علی

بچه های بزرگ و کوچکمان

همه قربان بچه های علی

علی علی علی علی

ذکر بالا سرش حسین بود

پس نجف هم شده کربلای علی

یا علی ...

مالک ملک دین نام زیبای تو شد رافع حق

یا علی...

نگاه لطف سلیمان کجا و مویه ی مور

میان میکده مستی کنم به عشق حضور

بریز باده برایم بریز باده ز دور

نشسته ام که کند ساقی از خرابه عبور

شدم خراب زیارت یکی مرا ببرد

یکی مرا حرم شاه کربلا ببردمطالب مرتبط