جوون امام حسین 

پهلوون امام حسین

علاقه ی قلبی منو 

میدونه امام حسین 

خیلی دوست دارم 

به جون امام حسین 

پسر تمنای بهشت 

پدر بهشت ازلی

پسر تمنای بهشت 

پدر بهشت ازلی 

پسر علی بن حسین 

پدر حسین بن علی 

پسر تمنای بهشت 

پدر بهشت ازلی

پسر تمنای بهشت 

پدر بهشت ازلی 

پسر علی بن حسین 

پدر حسین بن علی

پسر تمنای بهشت 

پدر بهشت ازلی 

پسر علی بن حسین 

پدر حسین بن علی 

 اهلا اهلا نور لم یزلی 

جانم علی بن حسین بن علی

 مطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش