یا امیر المومنین انحصاره حیدره

و انزلنا الحدید ذوالفقار حیدر

گردش لیل و نهار بر مدار حیدره

حیدر سر حقایق حیدر قرآن ناطق

حیدر معدن حکمت حیدر حجت 

حیدر حیدر حیدر

رایه الهدی

حیدر حیدر حیدر

در هل عطا

حیدر حیدر حیدرمطالب مرتبط

ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش