آقایی و آقا زاده

لیلایی و لیلا زاده

مجنون ابن مجنونتم

جوونیم و مدیونتم

 

قدو قامته ، تو قیامته حسین

به اشارته ، استجابته حسین

دنیا یه نماز ، بدهکاره به ما

با اذان تو ، به امامته حسین

 

کرم علی اکبر ، محترم علی اکبر

بهشت پایین پای حرم علی اکبر

 

قاصره از مدح تو قلم علی اکبر

فدای مادر تو مادرم علی اکبر

 

یاعلی اکبر

 

آیینه ی پیغمبری

هم یقین دارم حیدری

هم حسینی و هم حسن

چارتا روحی در یک بدن

 

شیر کربلا، رو‌پر‌و بال عقاب

۱۲۰ نفر ، میکشه علی الحساب

باشه مابقی، طلب حرامیان

روز رجعت، پسر ابوتراب

 

شرف علی اکبر هر طرف علی اکبر

ای نوه ی شاه لوکشف علی اکبر

بدون شک رزم تو گرفت در این عرصه

صد آفرین از سمت نجف علی اکبر

 

یاعلی اکبرمطالب مرتبط

رفیق روزگار بی کسیم امام حسین
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
 با پرچم سرخ و بوی تربت
با پرچم سرخ و بوی تربت

سه شنبه, 15 تیر 1400

پخش
بر خود که مرید حیدرم می نازم
بر خود که مرید حیدرم می نازم

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
منو میشناسه کوفه
منو میشناسه کوفه

چهار شنبه, 12 مرداد 1401

پخش