به احترامت به شوق نامت

زمین می‌آید زمان می‌آید

 

دریده جامه به مقدم تو

تمام خلق جهان می‌آید

 

به شوق عهدت به خاک مهدت

تمام هفت آسمان می‌آید

 

تو آمدی و به گوش عالم

طنین بانگ اذان می‌آید

 

اذان من تو نماز من تو

نیاز من تو تویی فراتر

 

فدای نامت که شد به نامِ

علی اعظم علی اکبر

 

یا علی اکبر یا علی اکبر

 مطالب مرتبط

ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش
برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش