ای بالاترین قسم برا فرج زینب

ای ذکر ظهور خاتم الحجج

 

تو شجاعتت شجاعت حسین

نفست صور قیامت حسین

 

اگه خورشید روی صورتت بتاب

سایه بونت قد و قامت حسین

 

قمر پاسبان بهشت آستان

به فرمان تان زمین و زمان

عمه جان عمه جان عمه جانمطالب مرتبط