یا امیر المومنین انحصاره حیدره

و انزلنا الحدید ذوالفقار حیدر

 

گردش لیل و نهار بر مدار حیدره

حیدر سر حقایق حیدر قرآن ناطق

 

حیدر معدن حکمت حیدر حجت 

حیدر حیدر حیدر

 

رایه الهدی

حیدر حیدر حیدر

 

در هل عطا

حیدر حیدر حیدرمطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش