رو به رو ایوونش

حق که بی معطلی برم به قربونش

 

کدوم عاقل ببینه و نشه مجنونش

دل مگه دست خودش نباشه حیرونش

 

از این حال و هوا یکمی در بیار بیار دلت و 

پر بده بریم طرف ایوون طلا بریم نجف

 

بریم نجف ببنین چه جایی داریم

عجب پناه با صفایی داریم

 

برگرد و برای همه تعیف کن

بگو خدایی چه اقایی داریم

 

جانم به علی جانم به نجفمطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش