مریم کجا و حضرت لیلای پنج تن

در تو حلول کرده سراپای پنج تن

هستی چکیده ای تو ز سیمای پنج تن

تکیه زدی تو یکتنه بر جای پنج تن

قدیسه ای به دامن کوثر درست شد

تا روز حشر قبله ی حاجات میشوی

تو سربلند عرصه ی شامات میشوی

همپای زینب عمه ی سادات میشوی

والله نور ارض و سماوات میشوی

شاهد مثال قصه هم اختر درست شدمطالب مرتبط