بیدارم یا خوابم 

امشب دخیل دختر اربابم

تو دلها غم مرده 

ارباب یه دونه فاطمه آورده

زینب یعنی تو زهرا یعنی تو 

لیلای قلب بابا یعنی تو

همه دنیا خاک پای رقیه 

میخوام عیدی از بابای رقیه
مطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش