نماهنگ سلام آقا از مجموعه زیر نور ماه تهیه شده در موسسه عقیق با صدای حاج علیرضا اسفندیاری و تنظیم علی افسری

سلام آقا سلام ای بی کفن شاهیم
فقط سَن سن، سمای عشقیده ماهیم
حسین جانم


سلام آقا
سلام ای شاه بی کفن
در آسمان عشق ، فقط تویی ماه من


اگر چه جور دنیادن سوزوم چوخدی
سنون تک بیر آقام واردی غمیم یوخدی
حسین جانم

اگر چه حرف های نگفته زیادی از ظلم های عالم دارم
اما وقتی  آقایی چون تو دارم غمی ندارم


در آسمان عشق ، فقط تویی ماه من
در کتاب خلقت ، غزل زیبا تو هستی

کتاب خلقته زیبا غزل سن سن
گوزوم یوخدور گزللردن ، گزل سن سن
حسین جانم
در کتاب خلقت ، غزل زیبا تو هستی
چشمی به زیبایان ندارم چون زیبا تو هستی


مریض عشقم و قلبیم دوا ایستر
منیم گولم فقط بیر کربلا ایستر
حسین جانم


مریض عشقم و قلبم دوا می خواهد
دلم فقط یک کربلا می خواهدمطالب مرتبط

سلام آقا
سلام آقا

پنج شنبه, 25 اسفند 1401

روضه ای آفتاب روشن شبهای کربلا
روضه ای آفتاب روشن شبهای کربلا

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
بر باد میشوم
بر باد میشوم

جمعه, 22 مرداد 1400

پخش