آرامشم ....

بنفسی انت و اهلی و مالی

اومدم پیشت با دستای خالی

تو اقیانوس رحمتی زلالی

آقای من آقای من

من آرامش دارم کنج صحن گوهرشاد تو

از پنجره ی فولاد ت وکربلامو گرفتم

بنفسی انت و اهلی و مالی

اومدم پیشت با دستای خالی

تو اقیانوس رحمتی زلالی

آقای من آقای من

من آرامش دارم کنج صحن گوهرشاد تو

از پنجره ی فولاد تو کربلامو گرفتم

تو خیلی آقایی تو رئوف آل طاهایی

عمری با تو توی تنهایی حرف دلم رو گفتم

آقای من دنیای من ای مرهم دردای من

سلطان علی موسی الرضا .....

من خیلی بی کسم به حرمت پناه آوردم

هر جا داشتم زمین می خوردم تو به دادم رسیدی

جز تو پیش هیچ کس نشکست آقا بغض تو گلوم

تو نذاشتی بره آبروم تو اوج نا امیدی

آرامشم نور چشم تا گنبدت پر می کشم

سلطان علی موسی الرضا .....مطالب مرتبط

چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش