بهار من اون روزی که تو باشی کنار من 

تنهای روزگار من سر قرار اومدی من نیومدم قرار من

توی نجف تو کربلا دنبالم گشتی 

تو حرم امام رضا دنبالم گشتی 

ولی آخر یه روز کربلا میبینمت

اربعین تو شلوغی موکبا میبینمت 

عید من اون روزی که آقا میبینمت

محول الاحوالم العجل 

ستاره ی اقبالم العجل 

نگاهت بهترین عیدی هر سالم

منتقم خون حسین العجل 

زائر بین الحرمین العجل

زائر بین الحرمین العجلمطالب مرتبط

دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین

یک شنبه, 09 مرداد 1401

پخش
ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش