خواب دیدم تو حرمت
مقبل با محتشمت
میخونم شعر غمت
{یا ایها الرسول یا ایها الرسول}
این بی سر حسین توست
زخمی تن حسین توست
بی لشکر حسین توست
{یا ایها الرسول یا ایها الرسول}
 
ای کشته گرسنه و تشنه
ابی عبدالله
حلقومتو سپردی به دشنه
ابی عبدالله
هر دفعه صدا زدی مادر
ابی عبدالله
خنجر زدن سیاهی لشکر
ابی عبدالله
سید مظلوم حسین جانم
حسین جانم حسین جانم
 
غرق خون قتلگاه
رو خاک و داد یه شاه
زهرا میکنه نگاه
{زینب به سر زنان}
میلرزه عرش بری
تنها و تشنه تری
با صورت روی زمین
{زینب به سر زنان}
ای ابروی عالم بالا
ابی عبدالله
ای کشته حسادت دنیا

 مطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش