از صبح تا به عصر چه دیدم به کودکی

 

از خیمه گاه تا ته گودال قتلگاه

 

دنبال عمه هام دویدم به کودکی

 

 

آن شب که در مقابل من عمه را زدند

 

فریاد الفرار شنیدم به کودکی

 

عمه اگرچه در همه جا شد سپر ولی

 

من ضرب دست شمر چشیدم به کودکی

 

آن شب که درخرابه سر آمد میان مان

 

چون عمه ام رقیه خمیدم به کودکی

 

با کعب نی لباس همه پاره پاره شد

 

بدتر ز اهل شام ندیدم به کودکی

 

یک سرخ مو زقافله ما کنیز خواست

 

این را به گوش خویش شنیدم به کودکی

 

در مجلس شراب که شخصیتم شکست

 

من آستین صبر جویدم به کودکیمطالب مرتبط

روضه شب بیستم ماه رمضان
روضه شب بیستم ماه رمضان

دو شنبه, 06 خرداد 1398

پخش
لنگون لنگون اومد تو حرم
لنگون لنگون اومد تو حرم

چهار شنبه, 17 شهریور 1400

پخش